"Είμαστε Έλληνες. Τέτοια μέτρα προστασίας δεν τα χρειαζόμαστε." Πρόεδρος Π.Ο.Ε. 20/05/2013

 

Ετικέτες